Lees meer over onze missie

December 2012

Verhoging van zeevrachttarieven voor januari 2013

Na maanden van stabiele prijsniveaus, hebben de verschillende rederijen een verhoging(GRI: General Rate Increase) aangekondigd voor hun tarieven van koelcontainers. Deze verhoging zal ingaan op 1 januari en zal tussen de $750 voor de 20ft reefer containers en $1.500 voor de 40ft reefers containers bedragen. Deze stijging zal plaats vinden ondanks het feit dat alleen dit jaar de tarieven tot 3 keer zijn verhoogd. Volgens de rederijen hebben de voorgaande verhogingen niet tot een nivellering van hun winsten geleid, die zwaar aangetast werden door de recessie. Een andere argument voor de aankomende verhoging is de hoeveelheid geld dat de rederijen tussen nu en 2015 zullen moeten investeren in nieuw materiaal. Het bouwen en onderhouden van koelcontainers kost 4 keer zoveel geld als die van droge containers. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met andere kosten als elektriciteits-, bunker- en R&D kosten. Als de rederijen dezelfde trend aanhouden als dit jaar, zal januari alleen maar het begin zijn van een reeks verhogingen. Anders dan de verhogingen die dit jaar hebben plaatsgevonden, zal de stijging van januari gelden voor zowel de routes vanuit Afrika als die vanuit Azië. Om het effect van deze stijging zoveel mogelijk te beperken zullen we zo veel mogelijk met onze forwarding agents en rederijen onderhandelen.

Froconsur aanwezig bij SEAFEX beurs in Dubai

Van 19 tot en met 21 november vond de Seafex beurs plaats in Dubai. Froconsur heeft als standhouder meegedaan aan deze beurs die speciaal door de World Trade Center Dubai is opgezet om de visindustrie te promoten in de regio van het Midden Oosten. Met een comsumptie van meer dan 50kg per hoofd per jaar, biedt het Midden Oosten veel kansen voor Froconsur. Juist om die kansen te pakken en te benutten heeft Froconsur besloten om in Dubai te exposeren om deze markt beter te leren kennen. De reacties van de bezoekers waren zeer positief en hebben geleid tot veel kansen die uitgewerkt zullen worden in de komende maanden.

Stijgende Panga prijzen

Extreme schaarste aan grondstof en een afnemend aantal Panga kwekers zijn de oorzaken voor de stijgende Panga prijzen van de laatste weken. Door de lage grondstofprijzen van de laatste maanden, die in veel gevallen lager waren dan de productiekosten, zien veel Panga kwekers zich gedwongen om hun productie terug te schroeven om op deze manier de beschikbare hoeveelheid product te minimaliseren. Dit doen ze om schaarste te creëren en om meer geld te kunnen vragen voor het product dat ze wel beschikbaar hebben. Veel fabrieken durven te voorspellen dat de stijging zal voortzetten. Vooral rond de maand Februari zullen de prijzen hoog zijn doordat de binnenlandse consumptie in deze maand zijn hoogste punt bereikt door de viering van het nieuw Vietnamees jaar.

Back to top

07 Februari 2011

Situatie Squid

Sinds begin februari 2011 is het nieuwe Illex seizoen voorzichtig van start gegaan. Momenteel vist men bij Argentinië op Illex Argentinus buiten de 120 mijlszone; hoeveelheden slecht, maten klein. De eerste signalen zijn weinig hoopgevend, men heeft geen hoge verwachtingen van de visserij dit jaar en de dagprijzen zijn bijzonder hoog!

In China is de situatie voor wat betreft de Todarodes Pacificus, wat in de afgelopen jaren als alternatief wordt gebruikt voor de Illex, niet veel beter. Er is beschikbaarheid tot ongeveer april/mei 2011. Backorders moeten nog wel worden uitgeleverd. Het nieuwe seizoen zal pas augustus van start gaan.

Ondanks een iets lagere vraag naar squid dan voor de crisis is er op de wereldmarkt weer een aantrekkende vraag. Met name op de lokale markt is de vraag groeiende. Alles op een hoop, de prijzen voor Squid zullen in de komende maanden alleen maar verder stijgen. Er is veel te weinig product beschikbaar en de markt is gewend geraakt aan de hogere prijzen.

Wereldwijde Visconsumptie

De wereldwijde visconsumptie stijgt naar een recordhoogte in 2010. Dat blijkt uit cijfers van de wereldvoedselorganisatie FAO van de Verenigde Naties. Een gemiddeld persoon eet tegenwoordig 17 kilo vis per jaar. Vooral Chinezen zijn fors meer vis gaan consumeren.

De wereldvoedselorganisatie maakt zich tegelijkertijd zorgen over de visstand. Steeds meer mensen eten vis, maar ondanks de groei van industriële viskwekerijen en maatregelen tegen overbevissing blijft de visstand in de oceanen slinken.

De FAO is bezorgd, maar wil de voordelen van een grotere productie en consumptie van vis niet uitvlakken. De vangst of kweek van vis voorziet 540 miljoen mensen, ofwel acht procent van de wereldbevolking van een levensonderhoud.

Back to top

10 December 2010

Mekong Delta; Pangasius prijs schiet omhoog.

De verkoopprijs voor Pangasius grondstof is in november 2010 gestegen naar een recordhoogte van VND 18.000 (0,93 USD) – VND 19.000 (0,95 USD) per kilo, afhankelijk van de kwaliteit van de vis. Dankzij deze hoge verkoopprijzen en momenteel stabiele voerprijs is het voor de Pangasius farmers mogelijk een gezonde winst te maken.

In de afgelopen 3 jaren zijn er veel Pangasius farmers noodgedwongen met haar activiteiten gestopt. Doordat structureel onder kostprijs is verkocht, hebben de banken ingegrepen of zijn de farmers bewust andere producten gaan kweken.

De structureel lage opbrengstprijzen hebben er concreet toe geleid dat het aantal Pangasius farms in 2010 met meer dan 30% is afgenomen. Dientengevolge draaien tientallen exportverwerkers in de provincie An Giang op 40% - 60% van haar capaciteit. In andere provincies als Vinh Long, Can Tho en Dong Thap hebben verwerkers ook te maken met een groot tekort aan grondstof.

Pangasius tekort voor Europese markt

Europa heeft momenteel te maken met een tekort aan Pangasius en de situatie verslechtert bij de dag. Vietnamese producenten ontvangen dusdanig lage prijzen voor de IQF Pangasius Filets van de Europese inkopers - USD 2,80 to USD 3,00 per kilogram CIF - voor de beste kwaliteit vis (100% white met 5% glacering) dat zij hebben besloten om aanzienlijke volumes vis op voorraad te zetten.

Men wacht nu op het wel of niet doorgaan van een maatregel vanuit de US, onderdeel van de zogenaamde Farm Bill maatregel, dat mogelijk de verantwoordelijkheid van de inspectie van de Pangasius van de FDA (Food and Drugs Association) naar de Department van Agriculture overhevelt waardoor de import in de US aanzienlijk word bemoeilijkt en vertraagt. Als de beslissing die in januari 2011 hieromtrent zal worden genomen in het voordeel van de Vietnamezen uitvalt dan zullen de voorraden worden vrijgegeven aan de US. De prijzen voor IQF pangasius fillets bereiken momenteel een niveau van USD 3,70 CIF US ports.

Er bestaat momenteel een veel hogere vraag in Europa dan dat er vis beschikbaar is. Een aantal grote Europese retailers geven aan twee keer zoveel vis te kunnen verkopen maar er is momenteel niet aan te komen. In Vietnam word aangegeven dat er een mondiale vraag bestaat van 2.000 ton, terwijl er momenteel 1.000 ton wordt geproduceerd.

De krapte zal in ieder geval t/m maart 2011 duren totdat de nieuwe oogst beschikbaar komt. Het is echter niet zeker of de schaarste ook in maart zal eindigen. De Vietnamese Ministerie van landbouw (MARD) is zo bezorgd over de lage prijzen die door de Europese markt betaald worden en daarmee samenhangende problemen die het de Vietnamese kwekers oplevert dat het nu overweegt om in 2011 een volumerestrictie van 1.000 ton (niveau 2009) in te stellen.

Om dit te realiseren wil het Ministerie de Farming Licenties aan banden leggen en een minimum grondstof prijs in het leven roepen. Daarnaast wil het Ministerie ook een kwaliteitsslag maken om zo de exportprijs voor de Europese markt structureel boven het niveau van 3 USD te tillen. Dit is al eerder maar tevergeefs geprobeerd door de VASEP (Vietnamese Association of Seafood Exporters). Het lijkt erop dat de Vietnamese regering haar geduld heeft verloren en nu zelf hard ingrijpt.

Chinees Nieuwjaar 2011

Chinees nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival of lentefeest, is de belangrijkste van de Chinese Feestdagen. Niet alleen in China en Taiwan wordt het gevierd. Tegelijkertijd vieren andere Oost-Aziaten, zoals Koreanen, Thai, Indonesiërs en Vietnamezen ook hun nieuwjaar. In 2011 zullen de festiviteiten op 3 februari beginnen.

Concreet betekent dit dat onze Seafood leveranciers vanaf half januari t/m half februari geen orders meer verwerken. Indien er niet in begin december 2010 goederen worden besteld, betekent dit dat deze pas begin maart zullen worden verladen en op zijn vroegst in april in de haven van bestemming aankomen.

Vertragingen vaartijden scheepvaartmaatschappijen

Met als hoofddoel brandstof te besparen zijn de grote internationale containervervoerders vanaf half september 2010, branchebreed overgestapt naar het “slow speed” varen. De vrachttarieven zijn hierdoor nagenoeg gelijk gebleven. Een ander belangrijke doelstelling is de reductie van CO2 dat op deze wijze met 4,1% wordt teruggebracht.

De verwachting is dat deze matregel een structureel karakter heeft. Afhankelijk van de laadhaven en de haven van bestemming kan de vertraging oplopen van 7 t/m 10 dagen.

Conclusie

Om tijdig te beschikken over de juiste hoeveelheid grondstoffen is het noodzakelijk om uiterlijk in december de grondstoffen te bestellen. Deze kunnen voor uw organisatie in de periode t/m half januari worden klaargemaakt voor transport.

Back to top

01 March 2010

Pangasius, a Vietnamese farmed fish, has been developed to one of the major export products of Vietnam in the last few years. This fish is consumed all over the world and each day dozens of containers loaded with Pangasius are leaving the ports of Vietnam to be distributed globally. The popularity of this fish is partly caused by the fact that it’s rather cheap and available in supermarkets.

The European and American markets are very interesting for the various Vietnamese Pangasius farmers. Because enormous volumes are being farmed, there might be a danger of bad quality; however we only deal with carefully selected farmers on which our quality managers in Vietnam will conduct inspections on the product before shipping out. That way we can guarantee the desired quality.

End of last year, we received information that the demand for Pangasius was increasing. This was caused by the fact that the stocks in Europe and the USA were declining and the importers needed to place more orders. This increased demand, caused rising of the prices of raw material. We informed our customers timely so they could purchase at a lower price and that their products were delivered to them at a price which is lower than the current market price. The products that were purchased in December are currently shipped and delivered to our customers. Given the fact that the information has become reality and the prices have increased, then our customers have a huge price difference advantage. Taken into consideration that the exchange rate of the US$ vs. € has improved and that the freight rates have increased, this price level will increase all over the world.

So now it’s a very good moment to anticipate at the current developments and place the order for Pangasius.

Back to top

07 January 2010

For the import of wild caught (deepfrozen) fish in Europe, product will have to be accompanied by a catching certificate as of the first of January 2010. This certificate will have to state that the product has not been caught illegally. Fresh water fish and shell fish are excluded from the new regulation; nevertheless, wild caught shrimps do need a catching certificate.

The certificate will have to be issued by the authorized authority in the country of origin. To be able to trace the products catching method the certificate needs to stay with the product at all times.

Who checks?
In principle this is a documents audit, and will have to be checked by the customs authority.

Further audits could occur on the basis of a risk analysis. In the Netherlands, this would be done by VWA (health authority). Different audits could be; inquiry at the exporting country or physical checks of the products.

Due to the fact that the catching certificate will have to be issued simultaneously with the general documents (health certificate), it would be wise to have the documents at least three days prior to arrival of the products at the port of destination. If the documents arrive later, the importer might face delays. In the IUU regulations, there is a term of three days for registration of catching certificates. This gives the authorities the possibility to inquire additional information from the third country, prior to the arrival of the goods.

Catches before 1 January 2010
Catches before the first of January 2010 do not need a catching certificate. The importer will have to prove that the product have been caught before 2010. Most reliable is a declaration from the authorities of the country of origin, possibly with a notation in the health certificate. If this is not possible, other documents out of the administration could provide clarity.

Back to top

26 November 2009

Octopus is a product that used to be consumed in the Southern countries of Europe, but this tasty squid species is getting more and more popular in the other European countries.

Octopus used to be caught in the 90’s in South-Europe and the African countries located at the Mediterranean Sea. Nowadays there are more territories from which the product is being offered.

Until 2 years ago, the prices were constantly increasing, partly by the increasing demand for this popular product.

But since the end of last year, it is noticed that prices are strongly decreasing. For example the prices of the Maroc octopus (being considered as one of the best quality octopus) have decreased over 30% in the last year.

Until a few years ago, octopus from the Far East and South-America was of inferior quality compared with the European and African products, but lately there’s more supply from these areas at a good quality with a very well price/quality comparison.

FROCONSUR can offer very competitive prices from Maroc and Mauritania. But lately we are getting more and more enthusiastic customers for our products from Tanzania, Indonesia and Vietnam.

We are obtaining Octopus from these countries at a very high quality which is not treated with additions so that the taste, structure and efficiency is best. And…. the prices of these products are even significantly lower than the products from Africa while tu=u=_;=9xu=0u= 0u=products.

Back to top

1 october 2009

Squid – prices are increasing and availability gets tough, still China is the best option

Due to several circumstances, the availability of Squid (Bartrami, Todarodes Pacificus and Illex Argentinus), is much less compared with last year. For Bartrami, the catching is very disappointing this year, resulting in available volumes of less than 10% compared with normal annual catches. Because of the small volumes available and the existing demand, the prices are already increasing.

For the Todarodes Pacificus (especially large size to produce tubes U/5) the availability is also difficult. Due to the mainland needs in China (for Chinese Holiday early October) it is very hard to insert only one size of tubes into a 40ft container. Expectations are that prices will increase instead of decrease (also due to increased freight costs). Only later in October/early November bigger sizes are expected to become more available. This is expected to have a downwards effect on the price.

Even with the availability getting more tough (and increasing prices), still our Spanish customers that normally tend to buy the Squid in South America indicate that the prices we receive from China are much better than the prices they receive from South America. They normally buy the Illex Argentinus, but the catches of this product in the spring of 2009 were also very disappointing. Therefore they changed their focus onto the Chinese squid. So based on these information, Chinese squid is the best option at the moment.

For end of October/early November, a lot of fishing ships will get back to the mainland with their catches. It is expected that those fishing boats will bring in about 40-50% of the total of the year 2009 so that the supply by then will be better. Keep in mind that the majority of these quantities have already been pre-contracted because importers from around the world have taken their strategic positions. Under normal circumstances, the pricing is expected to stabilise at the current level after this period. The information we receive from our contacts throughout whole Asia doesn’t indicate the situation will change within the next few weeks, therefore to secure your quantities and be sure to receive the correct quality, it is wise to place your order now for the squid.

Back to top

22 july 2009

Child at Venture and Froconsur use money, knowledge and their network to help African entrepreneurs.

Amsterdam - 22 July 2009 – Child at Venture, a NGO which helps young adults in developing countries to become entrepreneurs and the Dutch Froconsur, a wholesaler in deep-frozen species of fish, will help Kenyan entrepreneurs set up their business.

The cooperation exists of ‘adopting’ a business in Kenya by Froconsur. The young Kenyans have been trained in entrepreneurship by Child at Venture. Froconsur adopts a so called ‘Safe Space’, a location where multiple entrepreneurs can start their business. A ‘Safe Space’ is a safe and central place where Kenyan teenage moms, whom are vulnerable and due to poverty become victim of exploitation and prostitution, can start their own restaurant. At the same time, the space, which is located in Kisumu, the main city in West Kenya, will be used by hairdressers and tailors.

Froconsur supports the Kenyan initiative for 18 months and will help the entrepreneurs both financially and by sharing experience and knowledge on how to set up a company. By this a unique situation will come into existence between the experienced organisation Froconsur and the young Kenyan ladies.

Due to limited possibilities of education and a high level of unemployment in developing countries, young adults often lack a prosperous perspective. As a result, they are vulnerable for criminality and exploitation. Entrepreneurship offers these young adults a good alternative. Child at Venture trains, finances and guides these young entrepreneurs with the help of the Dutch businesses.

Jamy Goewie, founder and director of Child at Venture: “With the slogan Entrepreneurs for Entrepreneurs we offer an exclusive process which is for both parties interesting, informative and unique. The professional party offers knowledge and experience by starting a business, while the young entrepreneurs experience themselves what it is to do business in a developing country on micro level. For the young entrepreneurs it is a great way to receive support from an existing company. We and the Kenyan entrepreneurs look forward to the cooperation with Froconsur”.

André Papa, director of Froconsur: “This form of support is concrete and direct and that appeals to us. To help young entrepreneurs to build up their own company is the way to work result driven and matches our method of working. We have chosen specifically for Kenya as we have existing business contacts with fishers of Lake Victoria and with this project we will contribute on a small-scale level.”

Back to top

21 July 2009

BLACK TIGER PRICES WILL BE HIGH THIS SEASON!

As we already forecasted for this year, black tiger prices are higher (in USD as previous years).

Main reasons are:
- a lot of farmers stopped growing shrimps and changed to rice again as it is less risky and giving more profit in the last few years.
- a lot of countries are focussing more on Vannamei instead of Black Tigers (Thailand, Indonesië, Malaysia). Reason is that the risk on Vannamei is lower and the profit better.
- typhoons in Bangladesh have destroyed a lot of ponds.

Especially the small sizes will be at very high prices this year. Main reason is that most farmers try to grow bigger shrimps in order not to compete with Vannamei (as Vannamei is mainly small sizes and far cheaper). When peak season starts (August) we can definitely supply to you the best seasonal prices for the big sizes (8/12 up to 16/20).

For the smaller sizes we have a very good alternative, being VANNAMEI of dark colour, packed at the same specifications as BLACK TIGERS. We can assure you rockbottom prices!

In case of interest for any further info, pictures, prices, etc., please contact us!!

Back to top

Froconsur B.V.